×

Alicja Omięcka
Alicja Omięcka

Manager z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka zarządzania jakością, prawnik, wykładowca prawa transportowego.

Magister prawa i administracji. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację radcowską. Posiada status urzędnika mianowanego trzeciego stopnia w służbie cywilnej. Swoją edukację wzbogaciła dyplomem Akademii Ekonomicznej, gdzie odbyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończyła studia dla wyższej kadry zarządzającej Master of Business Administration Apsley Business School of London. Prowadziła wykłady i szkolenia z zakresu prawa transportowego.

Przez kilkanaście lat sprawowała funkcję kierowniczą w urzędzie administracji rządowej, gdzie przez 10 lat pełniła rolę pełnomocnika do spraw zarządzania jakością. Kierowała pionem prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach.

25 stycznia 2016 roku powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W 2019 r. była członkiem Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki. Jest również członkiem kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2020 – 2023.
W maju 2018 roku objęła funkcję Prezesa Zarządu spółki PL.2012+, będącej operatorem stadionu PGE Narodowy w Warszawie.

Od stycznia 2020 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Dn. 23.12.2020 r. została powołana przez Radę Nadzorczą do zarządu spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.