Pociąg nr 94831 relacji Katowice 19:02 – Żywiec 20:44 jest opóźniony na trasie (delayed on route) ok. 10 minut od p. o. Kobiór z powodu krzyżowania z innym pociągiem. Opóźnienie może ulec zmianie.