Pociąg nr 94613 relacji Katowice 18:09 – Wisła Głębce 19:54 jest opóźniony na trasie (delayed on route) ok. 10 minut od p. o. Kobiór z powodu krzyżowania z innym pociągiem. Opóźnienie może ulec zmianie.