Pociąg nr 94607 relacji Katowice 10:12 – Wisła Głębce 12:00 jest opóźniony na trasie (delayed on route) ok. 15 minut od stacji Zabrzeg Czarnolesie  z powodu krzyżowania z innym pociągiem. Opóźnienie może ulec zmianie.