Pociąg nr 94356 relacji Lubliniec 12:01 – Oświęcim 14:14 jest opóźniony na trasie (delayed on route) około 10 minut od stacji Katowice Zawodzie z powodu krzyżowania z innym pociągiem. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.