Aktualizacja : Pociąg nr 94162/3  relacji Gliwice 8:15 – Wisła Głębce 11:12  jest opóźniony na trasie (delayed on route) ok. 30 minut od stacji Katowice Piotrowice z przyczyn technicznych. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.