Pociąg nr 40669 relacji Częstochowa 12:28 – Gliwice 14:32 jest opóźniony na trasie (delayed on route) około 10 minut od stacji Częstochowa Raków z powodu krzyżowania z innym pociągiem (usterka infrastruktury kolejowej). Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.