Wszyscy dobrze wiemy jak ważna jest krew! Zawsze w okresie wakacyjnym brakuje jej w szpitalach, bankach krwiodawstwa. Trwająca pandemia jeszcze bardziej ogranicza zasoby, które i tak są niezwykle skromne.

Oferta będzie obowiązywała od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. przy przejazdach w soboty i niedziele.
W ramach oferty osoby posiadające nadawaną przez Ministra Zdrowia odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” będą mogły nabywać bilety jednorazowe z ulgą 50% na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem” wszystkimi pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie (z wyłączeniem pociągów specjalnych oraz odcinka przygranicznego Chałupki – Bohumin).

Podstawą do skorzystania z ulgowego przejazdu jest okazanie w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych w pociągu legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, według wzoru określonego w załączniku do warunków taryfowych oferty wraz z dowodem osobistym (w tym z dowodem okazywanym przy użyciu usługi mTożsamość) lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Sprzedaż biletów w ramach tej oferty będzie prowadzona:
• we wszystkich kasach biletowych Kolei Śląskich,
• w biletomatach Kolei Śląskich,
• w „punktach na mieście”,
• w systemie internetowej sprzedaży biletów e-KŚ,
• w systemie internetowej sprzedaży biletów E-PODRÓŻNIK BILETY,
• za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash,
• w pociągach Kolei Śląskich.