×

Honorowanie w pociągach KŚ biletów papierowych 24-godzinnych (dobowych) ZTM Katowice

Bilety papierowe 24-godzinne (dobowe) w cenie 14 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy) uprawniają do jednego przejazdu bez przesiadek w pociągach Kolei Śląskich ujętych w rozkładzie jazdy, kursujących na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), a także do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko, na terenie dwóch i więcej miast (gmin), obsługiwanymi przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach (ZTM Katowice).

W ramach biletu 24-godzinnego (dobowego) w pociągach KŚ honorowane są następujące ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązujące na mocy przepisów taryfowych ZTM Katowice według poniższych zasad:

  1. osoba dorosła odbywająca przejazd na podstawie biletu 24-godzinnego (dobowego) normalnego może bezpłatnie przewieźć jedno dziecko do lat 16, o ile posiada ono dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze GZM. Dzieci do lat 4 odbywają przejazd na podstawie wydawanego w pociągach KŚ biletu z ulgą 100% niezależnie od miejsca zamieszkania,
  2. dzieci w wieku od 4 lat do 16 roku życia, o ile są drugim i kolejnym dzieckiem, podróżujące z osobą dorosłą posiadającą bilet 24-godzinny (dobowy) normalny uprawnione są do przejazdów zgodnie z ustawowymi uprawnieniami do ulgi na podstawie biletu wydanego przez personel pokładowy. Osoby te nie mają obowiązku zgłaszania się do personelu pokładowego. Odprawy tych osób dokonuje się w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych, bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu,
  3. młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 roku życia odbywa przejazd na podstawie ulgowego biletu 24-godzinnego (dobowego) wraz z ważną legitymacją szkolną,
  4. studenci niezależnie od wieku odbywają przejazd na podstawie ulgowego biletu 24-godzinnego (dobowego) wraz z ważną legitymacją studencką,
  5. emeryci i renciści powyżej 60 roku życia odbywają przejazd na podstawie ulgowego biletu 24-godzinnego (dobowego) wraz z ważną legitymacją emeryta-rencisty.

W przypadku, gdy pasażer odbywa pierwszą podróż pociągiem KŚ, ma obowiązek zgłoszenia się do pracownika personelu pokładowego, w celu oznaczenia rozpoczęcia terminu ważności biletu papierowego 24-godzinnego (dobowego). Z obowiązku tego zwolnione są osoby wymienione w § 8 ust 8 pkt 7-11 Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy (RPO-KŚ) oraz wymienione powyżej w pkt 2. Podróżny, który nie spełni powyższego obowiązku traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu. Termin ważności biegnie od momentu oznaczenia w pociągu daty i godziny na bilecie. Oznaczenie biletu w pociągu KŚ oznacza jego wykorzystanie na przejazd pociągiem. Na podstawie tak oznaczonego biletu podróżny nie może odbyć przejazdu innym pociągiem. W przypadku stwierdzenia odbywania przejazdu na podstawie biletu już wykorzystanego w innym pociągu osobę okazującą taki bilet uważa się za podróżnego bez ważnego biletu.

W przypadku, gdy pasażer odbywa pierwszą podróż autobusem, tramwajem lub trolejbusem (na linii komunikacyjnej organizowanej przez ZTM Katowice) termin ważności biletu papierowego 24-godzinnego (dobowego) biegnie od momentu jego skasowania na tej linii.

Dla papierowego biletu 24-godzinnego (dobowego) w pociągach Kolei Śląskich mają zastosowanie przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i rzeczy określone w Taryfie przewozowej (TP-KŚ) oraz w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy (RPO-KŚ).