×

Honorowanie biletów POLREGIO w pociągach Kolei Śląskich

 1. Koleje Śląskie w pociągach osobowych na odcinkach:
   • Katowice – Katowice Szopienice Południowe,
   • Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice,
   • Częstochowa – Częstochowa Raków,
   • Nędza – Racibórz,
   • Kalety – Tarnowskie Góry,
   • Herby Stare – Częstochowa,
   • Herby Stare – Lubliniec,

  honorować będzie następujące rodzaje biletów wydane na przejazdy pociągami REGIO według niżej wymienionych ofert POLREGIO:

   1. bilety okresowe odcinkowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
   2. bilety jednorazowe, w tym według oferty „Ty i raz, dwa, trzy”, wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) wydane na przejazdy wyłącznie pociągami REGIO w relacjach wychodzących poza obszar obsługiwany przez KŚ,
 2. na odcinku Częstochowa – Lubliniec*w ramach oferty specjalnej „Połączenie w dobrej cenie” bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 3. na odcinku Sucha Beskidzka – Zakopane*w ramach oferty Taryfa Górska oraz na odcinku Nowy Targ – Zakopane* w ramach oferty Taryfa Podhalańska honorować będzie bilety:
  • jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
  • odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 1. na odcinku Katowice – Kraków Główny* i Sucha Beskidzka – Zakopane* honorowane będą bilety:
  • w ramach oferty Taryfa Małopolska
  • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
  • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
  • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
  • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”, z wyłączeniem odcinka Sucha Beskidzka – Zakopane,
  • Małopolski bilet rowerowy,
 1. bilety sieciowe miesięczne na przewóz roweru oraz jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego.

UWAGA: Przez relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ rozumie się odcinki:

 • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo wspólnie,
 • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo obsługiwane wyłącznie przez KŚ.

Honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągach POLREGIO

 1. POLREGIO w pociągach osobowych na odcinkach:
  • Katowice – Katowice Szopienice Południowe,
  • Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice,
  • Częstochowa – Częstochowa Raków,
  • Nędza – Racibórz,
  • Kalety – Tarnowskie Góry,
  • Herby Stare – Częstochowa,
  • Herby Stare – Lubliniec,honorować będzie następujące rodzaje biletów wydane na przejazdy pociągami Kolei Śląskich według niżej wymienionych ofert KŚ:
   1. okresowe odcinkowe miesięczne wydane wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
   2. okresowe odcinkowe kwartalne, wydane wg taryfy normalnej,
   3. SENIOR 60+ (wyłącznie bilety okresowe odcinkowe miesięczne),
   4. jednorazowe wydane wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz z oferty specjalnej „Tam i z powrotem taniej” z ulgą 10%,
 1. na odcinku Częstochowa – Lubliniec*w ramach oferty specjalnej „Trzynastka” (wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w terminie od poniedziałku do piątku oprócz świąt): bilety miesięczne imienne wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 2. na odcinku Sucha Beskidzka – Zakopane* w ramach oferty specjalnej Bilet Zakopiański jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 3. na odcinku Katowice – Kraków Główny* w ramach oferty specjalnej „Taryfa Krakowska”:
  • bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
  • bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
  • bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR),
 1. na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w pociągach POLREGIO honorowane będą wszystkie bilety z Taryfa MAX BILET zgodnie z obszarem na nich wskazanym,
 2. na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

*) odcinki objęte szczególnym zakresem honorowania

Powyższe honorowanie dotyczy również dokumentów przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży.

Podróżny jest zobowiązany wraz z kartą MKA podczas kontroli dokumentów przejazdowych dodatkowo okazywać potwierdzenie KP, wydane podczas zakupu biletu, na którym widnieje m. in. data zakupu, rodzaj biletu, jego cena i termin ważności.