×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach POLREGIO i Kolei Śląskich

W pociągach osobowych KŚ honorowane są następujące bilety i karty wydane na przejazdy pociągami REGIO według niżej wymienionych ofert POLREGIO:

 1. bilety dla posiadaczy REGIOkarty rocznej (z wyłączeniem biletów sieciowych wydanych dla posiadaczy REGIOkart) wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ – kupionej do 30 listopada 2021 r. w terminie jej ważności,
 2. bilety dla posiadaczy REGIOkarty półrocznej (z wyłączeniem biletów sieciowych wydanych dla posiadaczy REGIOkart) wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ – kupionej do 30 listopada 2021 r. w terminie jej ważności,,
 3. bilety okresowe odcinkowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ,
 4. bilety jednorazowe, w tym według oferty „Ty i raz, dwa, trzy”, wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) wydane na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ wydane na przejazdy wyłącznie pociągami REGIO,
 5. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Połączenie w dobrej cenie” bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 6. na odcinku Katowice – Kraków Główny w ramach oferty Taryfa Małopolska honorowane będą bilety:
 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”,
 • Małopolski bilet rowerowy,
  1. bilety na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

UWAGA: Przez relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ rozumie się odcinki:

 • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo wspólnie,
 • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo obsługiwane wyłącznie przez KŚ.

W pociągach REGIO, na odcinkach wspólnych honorowane są następujące bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KŚ:

 1. okresowe odcinkowe miesięczne wydane wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 2. okresowe odcinkowe kwartalne, wydane wg taryfy normalnej,
 3. SENIOR 60+ (wyłącznie bilety okresowe odcinkowe miesięczne),
 4. jednorazowe wydane wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz z oferty specjalnej „Tam i z powrotem taniej” z ulgą 10%,
 5. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Trzynastka” (wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w terminie od poniedziałku do piątku oprócz świąt): bilety miesięczne imienne wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 6. na odcinku Katowice – Kraków Główny w ramach oferty specjalnej „Taryfa Krakowska”:
 • bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR),
  1. na odcinku Katowice – Sławków bilety wydane wg oferty Superbilet Strefa C+K (czerwona) oraz Superbilet Strefa M (Cała GZM),
  2. na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

Wykaz odcinków wspólnie obsługiwanych przez KŚ i POLREGIO

  • Katowice – Katowice Szopienice Południowe,
  • Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice,
  • Częstochowa – Częstochowa Raków,
  • Nędza – Racibórz,
  • Kalety – Tarnowskie Góry,
  • Herby Stare – Częstochowa,
  • Herby Stare – Lubliniec,
  • Mysłowice – Trzebinia,
  • Trzebinia – Kraków Bronowice,
  • Kraków Bronowice – Kraków Główny

Powyższe honorowanie dotyczy również dokumentów przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży.

Podróżny jest zobowiązany wraz z kartą MKA podczas kontroli dokumentów przejazdowych dodatkowo okazywać potwierdzenie KP, wydane podczas zakupu biletu, na którym widnieje m. in. data zakupu, rodzaj biletu, jego cena i termin ważności.