×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach POLREGIO i Kolei Śląskich

W pociągach osobowych KŚ honorowane są następujące bilety i karty wydane na przejazdy pociągami REGIO według niżej wymienionych ofert POLREGIO:

    1. bilety dla posiadaczy REGIOkarty rocznej (z wyłączeniem biletów sieciowych wydanych dla posiadaczy REGIOkart) wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ – kupionej do 30 listopada 2021 r. w terminie jej ważności, tj. do 29 listopada 2022 r.
    2. bilety okresowe odcinkowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ,
    3. bilety jednorazowe, w tym według oferty „Ty i raz, dwa, trzy”, wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) wydane na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ, na przejazdy wyłącznie pociągami REGIO,
    4. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Połączenie w dobrej cenie” bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
    5. na odcinku Sucha Beskidzka – Zakopane w ramach oferty Taryfa Górska oraz na odcinku Nowy Targ – Zakopane w ramach oferty Taryfa Podhalańska honorować będzie bilety:
     • jednorazowe na przejazdy w jedną stronę oraz na przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
     • odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
    6. na odcinku Katowice – Kraków Główny i Sucha Beskidzka – Zakopane w ramach oferty Taryfa Małopolska honorowane będą bilety:
     • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
     • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
     • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
     • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”, z wyłączeniem odcinka Sucha Beskidzka – Zakopane,
     • Małopolski bilet rowerowy,
    7. bilety na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.
    8. na przewóz bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

    UWAGA: Przez relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ rozumie się odcinki:

    • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo wspólnie,
    • częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo obsługiwane wyłącznie przez KŚ.

    W pociągach REGIO, na odcinkach wspólnych honorowane są następujące bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KŚ:

    1. 5-dniowe odcinkowe wg taryfy normalnej,
    2. okresowe odcinkowe miesięczne wydane wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
    3. okresowe odcinkowe kwartalne, wydane wg taryfy normalnej,
    4. SENIOR 60+ (wyłącznie bilety okresowe odcinkowe miesięczne),
    5. jednorazowe wydane wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz z oferty specjalnej „Tam i z powrotem taniej” z ulgą 10%,
    6. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Trzynastka” (wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w terminie od poniedziałku do piątku oprócz świąt): bilety miesięczne imienne wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
    7. na odcinku Sucha Beskidzka – Zakopane w ramach oferty specjalnej Bilet Zakopiański jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
    8. na odcinku Katowice – Kraków Głównyw ramach oferty specjalnej „Taryfa Krakowska”:
     • bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
     • bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
     • bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR),
    9. na odcinku Katowice – Sławkówbilety wydane wg oferty Superbilet Strefa C+K (czerwona) oraz Superbilet Strefa M (Cała GZM),
    10. na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

  Wykaz odcinków wspólnie obsługiwanych przez KŚ i POLREGIO

     • Katowice – Katowice Szopienice Południowe,
     • Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice,
     • Częstochowa – Częstochowa Raków,
     • Nędza – Racibórz,
     • Kalety – Tarnowskie Góry,
     • Herby Stare – Częstochowa,
     • Herby Stare – Lubliniec,
     • Sucha Beskidzka – Zakopane*,
     • Mysłowice – Trzebinia,
     • Trzebinia – Kraków Bronowice,
     • Kraków Bronowice – Kraków Główny

   

*) odcinki objęte szczególnym zakresem honorowania

 1. Powyższe honorowanie dotyczy również dokumentów przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży.

  Podróżny jest zobowiązany wraz z kartą MKA podczas kontroli dokumentów przejazdowych dodatkowo okazywać potwierdzenie KP, wydane podczas zakupu biletu, na którym widnieje m. in. data zakupu, rodzaj biletu, jego cena i termin ważności.