×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Małopolskich (KMŁ) i Kolei Śląskich (KŚ)

W pociągach KŚ honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert KMŁ:

 1. na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami na tym odcinku w obu kierunkach, z wyjątkiem biletów wydanych w relacji z/do stacji Kraków Lotnisko:
 • „Taryfa Małopolska”:
 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 3. c) odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 4. zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”,
 • Małopolski bilet rowerowy,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego,

W pociągach KMŁ honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert KŚ:

 1. na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/ przystankami na tym odcinku w obu kierunkach:

1)  „Taryfa Krakowska”:

 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 3.  bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR),

2)  sieciowe miesięczne na przewóz roweru,

3)  jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego,

Do czasu wprowadzenia technicznej możliwości wzajemnej kontroli biletów w pociągach
z internetowych i mobilnych systemów sprzedaży KMŁ i KŚ będą tymczasowo honorowane
w pociągach wyłącznie wizualnie.

Od 1 listopada 2021 r. wraz z kartą MKA podczas kontroli dokumentów przejazdowych podróżny będzie zobowiązany dodatkowo okazywać potwierdzenie KP, wydane podczas zakupu biletu, na którym widnieje m. in. data zakupu, rodzaj biletu, jego cena i termin ważności.

 

Honorowanie biletów wydanych przez Koleje Małopolskie oraz Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w pociągach Kolei Śląskich

W pociągach Kolei Śląskich od 1 sierpnia 2023 r. honorowane będą bilety z oferty:

 1. Bilet Metropolitalny

Bilety krótkookresowe w ramach oferty „Bilet Metropolitalny” będą wydawane:

 • za pośrednictwem systemu MKA:
  • w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych) w formie papierowej,
  • w aplikacji mobilnej iMKA w formie elektronicznej,
 • u obsługi pociągu Kolei Małopolskich w formie papierowej.

Bilety miesięczne w ramach oferty „Bilet Metropolitalny” będą wydawane:

 • za pośrednictwem systemu MKA:
  • w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych) – poprzez zakodowanie biletu na karcie MKA,
  • w aplikacji mobilnej iMKA w formie elektronicznej.

Ponadto honorowane będą bilety miesięczne dystrybuowane przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wraz z ulgami stosowanymi w komunikacji miejskiej:

 • zakodowane na Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej,
 • zakupione w aplikacji iMKA,
 • zakodowane na Krakowskiej Karcie Miejskiej,
 • zakupione w aplikacji mKKR,
 • zakodowane na Karcie Krakowskiej,
 • zakupione w aplikacji mKK,
 • zakodowane na Krakowskiej Karcie Rodzinnej 3+,
 • zakodowane na legitymacji studenckiej,
 • zakodowane na legitymacji doktoranckiej.

W przypadku biletów zakodowanych na kartach, podróżny powinien posiadać potwierdzenie zakupu biletu.

Stacje obsługiwane przez KŚ w ramach oferty „Bilet Metropolitalny”:

 • I strefa: Kraków Bronowice, Kraków Łobzów, Kraków Główny,
 • II strefa: Zabierzów,
 • III strefa: Krzeszowice.
 1. Małopolski Bilet Zintegrowany

Bilety krótkookresowe w ramach oferty „Małopolski Bilet Zintegrowany” wydawane będą:

 • za pośrednictwem systemu MKA:
  • w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych) w formie papierowej,
  • w aplikacji mobilnej iMKA w formie elektronicznej ,
 • u obsługi pociągu Kolei Małopolskich w formie papierowej.

Bilety miesięczne w ramach oferty „Małopolski Bilet Zintegrowany” wydawane będą:

 • za pośrednictwem systemu MKA:
  • w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych) – poprzez zakodowanie biletu na karcie MKA,
  • w aplikacji mobilnej iMKA w formie elektronicznej.

W przypadku biletów zakodowanych na kartach, podróżny powinien posiadać potwierdzenie zakupu biletu.

Stacje obsługiwane przez KŚ w ramach oferty „Małopolski Bilet Zintegrowany”:

 • I strefa: Kraków Bronowice, Kraków Łobzów, Kraków Główny,
 • II strefa: Zabierzów,
 • III strefa: Krzeszowice,
 • IV strefa: Trzebinia,
 • Bilety sieciowe: Jaworzno Ciężkowice, Jaworzno Szczakowa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Kojszówka, Osielec, Jordanów, Chabówka, Pyzówka, Nowy Targ, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane, Lachowice Centrum, Hucisko.

Przewóz roweru, rzeczy oraz zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika.