×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Małopolskich (KMŁ) i Kolei Śląskich (KŚ)

W pociągach KŚ honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert KMŁ:

 1. na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami na tym odcinku w obu kierunkach, z wyjątkiem biletów wydanych w relacji z/do stacji Kraków Lotnisko:
 • „Taryfa Małopolska”:
 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 3. c) odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 4. zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”,
 • Małopolski bilet rowerowy,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego,

W pociągach KMŁ honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert KŚ:

 1. na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/ przystankami na tym odcinku w obu kierunkach:

1)  „Taryfa Krakowska”:

 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 3.  bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR),

2)  sieciowe miesięczne na przewóz roweru,

3)  jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego,

Do czasu wprowadzenia technicznej możliwości wzajemnej kontroli biletów w pociągach
z internetowych i mobilnych systemów sprzedaży KMŁ i KŚ będą tymczasowo honorowane
w pociągach wyłącznie wizualnie.

Od 1 listopada 2021 r. wraz z kartą MKA podczas kontroli dokumentów przejazdowych podróżny będzie zobowiązany dodatkowo okazywać potwierdzenie KP, wydane podczas zakupu biletu, na którym widnieje m. in. data zakupu, rodzaj biletu, jego cena i termin ważności.