×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach Koleje Śląskie (KŚ) i České dráhy (pl. Koleje Czeskie) (ČD)

Bilety KŚ honorowane w pociągach ČD:

1. w klasie 2 wszystkich pociągów uruchamianych przez ČD na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego:

 • Bilet sieciowy imienny dobowy,
 • Bilet „SilesiaWeekend” wydany w relacji od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn.

Uwaga! W pociągach ČD nie honoruje się biletów zakupionych za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży e-KŚ.

2. wydane w relacjach od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn honorowane na odcinkach granicznych Chałupki – Bohumin i Cieszyn – Český Těšin (Czeski Cieszyn):

 • Bilet „Rodzinny”,
 • Bilet „SENIOR 60+”.

Bilet na przewóz roweru do biletów na przejazd z ww. ofert wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd.

Bilety ČD honorowane w pociągach KŚ:

1. we wszystkich pociągach uruchamianych przez KŚ:

 • Weekendowy bilet grupowy + Polska
  Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).
  Do przewozu roweru wydawany jest: Weekendowy bilet grupowy + Polska kolo/rower.
 • Bilet całodobowy + Polska
  Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Z biletu może skorzystać tylko jedna osoba, bez względu na wiek. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).
  Do przewozu roweru wydawany jest: Bilet całodobowy + Polska kolo/rower.

2. w pociągach uruchamianych przez KŚ i ČD na odcinkach granicznych Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) – Cieszyn:

 • Grupowy bilet weekendowy
  Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) – Cieszyn.
 • Bilet całodobowy
  Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany dla jednej osoby, bez względu na wiek. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) – Cieszyn.Bilet na przewóz roweru do biletu na przejazd z ww. ofert wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd na ww. odcinkach granicznych.