×

Wzajemne honorowanie biletów Kolei Śląskich (KŚ), POLREGIO (PR) i Kolei Małopolskich (KMŁ)

 

Na odcinku Nowy Targ – Zakopane (w obu kierunkach) pomiędzy wszystkimi stacjami

W pociągach Kolei Śląskich honorowane są następujące rodzaje biletów: 

1). z oferty KMŁ, za wyjątkiem biletów wydanych z /do stacji Kraków Lotnisko

„Taryfa Małopolska”:

 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,

„Taryfa Górska”:

 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%)
 • Małopolski bilet rowerowy,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego.

UWAGA: W pociągach KŚ na odcinku Nowy Targ – Zakopane honorowane są bilety z ww. ofert KMŁ wydane za pośrednictwem internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży oraz zapisane na Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej (MKA).

2). z oferty POLREGIO:

„Taryfa Górska” oraz „Taryfa Podhalańska”:

 • bilety jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% z zastrzeżeniem, że 100% nie obowiązuje w Taryfie Podhalańskiej),
 • bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),

Taryfa Małopolska”:

 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 • Małopolski bilet rowerowy”.

W pociągach POLREGIO i Kolei Małopolskich honorowane są następujące rodzaje biletów:

1). z oferty KŚ:

 • BILET ZAKOPIAŃSKI jednorazowe na przejazd wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
 • jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego.

 

Na odcinku Katowice – Kraków Główny (w obu kierunkach) pomiędzy wszystkimi stacjami

W pociągach Kolei Śląskich honorowane są następujące rodzaje biletów:

1). z oferty POLREGIO

„Taryfa Małopolska”:

 • bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 • bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 • odcinkowe miesięczne na okaziciela „tam i z powrotem”,
 • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”
 • Małopolski bilet rowerowy.
 • na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego.

W pociągach POLREGIO honorowane są następujące rodzaje biletów:

1). z oferty KŚ

„Taryfa Krakowska”

 • bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
 • jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego .

 

Na odcinku Kraków Bronowice – Kraków Główny (w obu kierunkach) pomiędzy wszystkimi stacjami

W pociągach Kolei Śląskich honorowane są następujące rodzaje biletów:

1). z oferty KMŁ za wyjątkiem biletów wydanych z /do stacji Kraków Lotnisko

„Taryfa Małopolska”:

 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 • odcinkowe miesięczne na okaziciela „tam i z powrotem”,
 • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”.
 • Małopolski bilet rowerowy,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego.

UWAGA: W pociągach KŚ na odcinku Kraków Główny – Kraków Bronowice honorowane są bilety z ww. ofert KMŁ wydane za pośrednictwem internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży oraz zapisane na Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej (MKA).

W pociągach Kolei Małopolskich honorowane są następujące rodzaje biletów:

1). z oferty KŚ:

„Taryfa Krakowska”:

 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
 • jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego.

Informujemy, że trwają prace techniczne, które umożliwią wzajemną elektroniczną kontrolę w pociągach KŚ oraz KMŁ i POLREGIO dokumentów przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży.
Po ich zakończeniu tego typu bilety będą wzajemnie honorowane w pociągach ww. przewoźników na równi z biletami tradycyjnymi (papierowymi). O terminie rozpoczęcia ich honorowania poinformujemy na naszej stronie internetowej.