×

Formularz zgłoszenia skargi lub wniosku

*Imię i nazwisko

*Adres zamieszkania

*Kod pocztowy i miejscowość

*Ulica i numer domu/mieszkania

*Adres e-mail

Numer telefonu

*Przyczyna skargi lub wniosku

Informacje dotyczące przejazdu

Stacja początkowa

Stacja końcowa

Data i godzina przejazdu
:

Numer biletu

*Treść skargi lub wniosku

Załączniki

Dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika to 500 KB

Podane w skardze/wniosku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia skargi/wniosku.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, wyłącznie w celu rozpatrzenia niniejszej skargi/wniosku spółce Koleje Śląskie sp. z o.o.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego administratorem Pani/Pana danych są Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, NIP: 9542699716, REGON: 241592956. Podane w skardze/wniosku dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia skargi/wniosku. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem tych które są uprawione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Wszelkie żądania wobec KŚ jako Administratora danych osobowych Podróżnych należy kierować na adres Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice lub adres email: bok@kolejeslaskie.com.
Szczegółowe wyliczenia Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. zawarte są w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w spółce Koleje Śląskie, która dostępna jest pod adresem strony internetowej www.kolejeslaskie.com.

* - pole wymagane