×

Formularz zgłoszenia skargi lub wniosku

*Imię i nazwisko

*Adres zamieszkania

*Kod pocztowy i miejscowość

*Ulica i numer domu/mieszkania

*Adres e-mail

Numer telefonu

*Przyczyna skargi lub wniosku

Informacje dotyczące przejazdu

Stacja początkowa

Stacja końcowa

Data i godzina przejazdu
:

Numer biletu

*Treść skargi lub wniosku

Załączniki

Dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika to 500 KB

Obowiązek informacyjny

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
  Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
  ul. Raciborska 58
  40-074 Katowice
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Patryk Jurgielewicz, iodo@kolejeslaskie.pl
  3) Skargi można składać do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

Podane w skardze/wniosku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia skargi/wniosku.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem tych które są uprawione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:

  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem klauzula informacyjna RODO.

* Wyrażam zgodę na przekazanie mojego zgłoszenia do właściwego podmiotu w przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia leży także w kompetencjach tego podmiotu.

* - pole wymagane