×

Na tej stronie przedstawiamy wszystkie przydatne informacje dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 Za takie osoby uznaje się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona:

 • każdą niepełnosprawnością fizyczną (trwałą lub przejściową),
 • upośledzeniem lub niepełnosprawnością intelektualną,
 • każdą inną przyczyną niepełnosprawności, która wymaga specjalnej uwagi,
 • na skutek wieku powyżej 70 lat.

Wyżej wymienione osoby nie muszą zgłaszać w pociągu braku ważnego biletu na przejazd. Przy zakupie biletu w pociągu od tych osób nie pobiera się opłaty.

1. Pomoc w podróży ze strony przewoźnika

Wszystkim osobom z niepełnosprawnością udzielana jest nieodpłatna pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu lub przy przesiadaniu się.

W celu otrzymania pomocy prosimy skontaktować się z Infolinią co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży:

W czasie zgłaszania przejazdu osoby z niepełnosprawnością należy podać:

 • datę podróży,
 • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • godzinę odjazdu/przyjazdu pociągu,
 • nr telefonu,
 • rodzaj niepełnosprawności (czy podróżny korzysta z wózka),
 • informację, czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem lub psem przewodnikiem/asystującym,
 • informację, jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,
 • inne informacje (np. miejsce spotkania).

2. Pomoc na dworcach

Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.

Osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej pomocy na dworcach udzielają pracownicy ochrony dworca. W województwie śląskim są to stacje Katowice, Częstochowa Osobowa i Bielsko-Biała Główna. W celu otrzymania takiej pomocy  należy zadzwonić na numer 22 474 13 13 lub napisać wiadomość e-mail na adres pomocprm@pkp.pl.

W czasie zgłoszenia należy podać:

 • numer telefonu do osoby, dla której będzie świadczona pomoc,
 • trasę, którą musi przebyć osoba niepełnosprawna,
 • czas i miejsce spotkania z pracownikami dworca, czas odjazdu pociągu,
 • miejsce docelowe podróży oraz inne niezbędne dane.

Rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie Kolei Śląskich w zakładce Rozkład jazdy.

Informacje dotyczące dostosowania pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce Spółka – Tabor.