×


Warunki oferty specjalnej „STUDENCIAK”:

Oferta Studenciak została stworzona w 2017 roku w ramach projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich”. Od tego momentu chcemy co roku zachęcać studentów pierwszego roku, by przy wybieraniu środka transportu w swoich podróżach na uczelnię wzięli pod uwagę pociąg. W tym celu wszystkim osobom zaczynającym swoją przygodę ze studiami oferujemy Studenciaka – bilet miesięczny za złotówkę.

Oferta specjalna „STUDENCIAK”

  • bilet miesięczny imienny w wybranej relacji, tam i powrót (z wykluczeniem odcinka transgranicznego Chałupki–Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec – Zakopane) – bilet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu – np. od 05.10.2019 do 04.11.2019;
  • cena: 1 zł (brutto);
  • dostępny dla studentów 1 semestru 1 roku studiów 1 stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich;
  • ważny wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia (według wzoru KŚ) poświadczonym przez dziekanat uczelni lub ważną legitymacją studencką oraz dowodem osobistym (lub paszportem – wyłącznie w przypadku obcokrajowców);
  • bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika;
  • termin możliwości zakupu: od 1 października do 31 października 2019;
  • zakup biletu możliwy jedynie za pomocą platformy SkyCash – platforma obsługiwana za pomocą telefonu komórkowego, dzięki czemu bilet będzie zawsze pod ręką;
  • brak przedsprzedaży – wynika to ze sposobu działania platformy SkyCash; bilet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu – np. od 05.10.2019 do 04.11.2019.