×

ZASADY UŻYTKOWANIA LEGITYMACJI

  1. Legitymacja poświadcza uprawnienie do korzystania z ulgi 60% na przejazd osób we wszystkich pociągach w rozkładzie jazdy uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., z wyłączeniem pociągów o charakterze komercyjnym, specjalnych, a także odcinka Chałupki – Bohumin.
  2. Ulga 60% dotyczy wyłącznie biletów na przejazd wg. taryfy kilometrowej. Opłaty za przewóz roweru, bagażu lub rzeczy pobierane są w pełnej wysokości.
  3. Przy nabywaniu ulgowych biletów dopuszcza się możliwość zakupu biletów miesięcznych
    i kwartalnych z terminem ważności biletu dłuższym, niż termin ważności legitymacji, pod warunkiem korzystania z niego wyłącznie w terminie ważności legitymacji.
  4. O utracie legitymacji należy niezwłocznie powiadomić wystawcę.
  5. Zabronione jest udostępnianie legitymacji innym osobom.
  6. Bez okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, legitymacja i bilet ulgowy są nieważne.
  7. Szczegółowe informacje dot. warunków oferty specjalnej https://www.kolejeslaskie.com/wp-content/uploads/2022/08/Przejazdy-na-podstawie-legitymacji-uprawniaj%C4%85cej-do-ulgi-60-od-1-wrze%C5%9Bnia-2022.pdf

 

DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH SPRZEADŻY Z TARYFY KILOMETROWEJ NA PODSTAWIE CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH, STANOWIĄCEGO DZIAŁ IV TARYFY PRZEWOZOWEJ (TP-KŚ)

WZÓR LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO PRZEJAZDÓW POCIĄGAMI URUCHAMIANYMI PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O. W KLASIE DRUGIEJ Z ULGĄ 60%