×

Koronowirus: funkcjonowanie Kolei Śląskich i działania prewencyjne – wszystko co musisz wiedzieć

 

 

KURSOWANIE POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH

Ograniczenia w rozkładzie jazdy

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Koleje Śląskie wprowadziły ograniczenia w liczbie kursujących pociągów. Pierwsze zmiany nastąpiły w czwartek (19.03), następnie od poniedziałku 23.03) do odwołania wszedł w życie już zmniejszony rozkład jazdy.

Zmiany zostały dokonane na większości obsługiwanych przez nas linii, zostały jednak wprowadzone przede wszystkim w tzw. godzinach pozaszczytowych, tak aby utrzymać najważniejsze kursy. W niektórych przypadkach zamienione też zostały godziny kursowania niektórych pociągów oraz ich numeracja.

Utrzymane zostają najbardziej strategiczne połączenia, tak aby zapewnić transport dla tych, którzy np. dojeżdżają do pracy.

Obserwujemy, że z racji ograniczenia działalności uczelni i szkół oraz przejścia wielu osób na pracę zdalną frekwencja w naszych pociągach uległa znacznemu zmniejszeniu. W związku z tym ograniczenie kursów nie powinno w żadnym stopniu wpłynąć na komfort podróżnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W ROZKŁADZIE LINIOWYM

 

 Wstrzymany ruch przygraniczny

Od 14 marca wstrzymane są natomiast wjazdy naszych pociągów do Bohumina – kończą one swój bieg w Chałupkach. Analogicznie nie są prowadzone również wjazdy Czeskich Drahów do polskiego Cieszyna. Wstrzymany jest również wjazd pociągów słowackich do Zwardonia.

 

 

OBSŁUGA PODRÓŻNYCH

Kasy Kolei Śląskich działają bez zmian, z wyjątkiem kasy w Dąbrowie Górniczej. Wyłączone do odwołania jest natomiast funkcjonowanie naszego Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach. W zamian za to wzmocniona jest nasza obsługa telefoniczna. Wszystkie niezbędne kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT. Na naszej stronie zamieszczane na bieżąco są również informacje o utrudnieniach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów – można je znaleźć w zakładce INFORMACJE.

Pomimo normalnego funkcjonowania kas apelujemy do podróżnych o korzystanie z mobilnych kanałów sprzedaży. Bilety Kolei Śląskich można zakupić m.in. przez stronę internetową czy mobilną aplikację sprzedażową e-KŚ. Oferta KŚ jest również dostępna w takich aplikacjach jak SkyCash czy ePodróżnik. Aby skorzystać z takiej możliwości wystarczy zajrzeć np. na naszą stronę internetową do zakładki Kup Bilet i sprawdzić możliwości PRZEZ INTERNET lub PRZEZ TELEFON. Tak zakupionego biletu nie trzeba w żaden sposób drukować, wystarczy podczas kontroli pokazać na ekranie swojego urządzenia kod wygenerowany podczas zakupu.

Zakup biletów kanałami mobilnymi to szybki i wygodny sposób, a w obecnej sytuacji – również bezpieczny. Zmniejszamy w ten sposób kontakt z pieniędzmi, które mogą być nośnikiem różnego rodzaju wirusów i bakterii, unikamy też konieczności stania w kolejce do kasy.

Informujemy przy tym, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego honorujemy ważność legitymacji studenckich i doktoranckich przedłużonych do 31 maja 2020 roku.

 

Bezpieczna odległość w kolejkach

W związku z zagrożeniem epidemicznym bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób. Dlatego też z inicjatywy naszych pracowników przy kasach KŚ pojawiły się charakterystyczne żółto-czarne pasy, które pomagają wyznaczyć odpowiednią strefę bezpieczeństwa. Prosimy naszych podróżnych o zwracanie uwagi na te oznaczenia i dbanie w ten sposób o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Zwroty biletów

W związku z zagrożeniem epidemicznym Koleje Śląskie wprowadziły do odwołania zmienione zasady zwrotów biletów okresowych na wniosek przesłany drogą elektroniczną.
W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną dotyczących zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet okresowy dopuszczono możliwość zwrotu na podstawie załączonej kopii biletu. W związku z tym prosimy o własnoręczne przekreślenie po przekątnych w sposób trwały czołowej strony biletu, skuteczne (w sposób uniemożliwiający odczytanie) i trwałe wykreślenie numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie, a także dokonanie adnotacji równolegle do linii przekreślenia o treści „ZWROT”. Przesłanie wraz z wnioskiem o zwrot tak „opisanej” kopii biletu z pewnością przyspieszy jego rozpatrzenie.
Powyższe zasady nie dotyczą biletów zakupionych za pośrednictwem systemu e-KŚ, e-podróżnik oraz aplikacji mobilnej SkyCash.

Karty Podróżnych

Od 16.03 w związku z zawieszeniem połączeń granicznych została podjęta decyzja o odstąpieniu od konieczności uzupełniania kart Podróżnych. Karty lokalizacyjne mogą być wypełniane przez pasażerów doraźnie, na prośbę służb sanitarnych – w przypadku wdrożenia procedury związanej z obecnością na pokładzie pociągu pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

 

BEZPIECZEŃSTWO W POCIĄGACH

 

 

 

Czyszczenie pociągów

Łącznie nad czystością naszych pociągów czuwają 63 osoby. Wnętrza pojazdu są czyszczone zarówno z użyciem detergentów jak i pary – oba te czynniki skutecznie zwalczają Koronawirusa. Stosowane przez nas detergenty to profesjonalne środki czyszczące. Dezynfekowane są wszelkie elementy, które mają kontakt z dużą liczbą osób – jak np. uchwyty czy wnętrza toalet. Wszystkie nasze pociągi posiadają toalety, gdzie na bieżąco staramy się uzupełniać  środki czystości.

Testujemy też innowacyjne metody czyszczenia i dezynfekcji pojazdów z wykorzystaniem dwutlenku tytanu. Jest to nowoczesna metoda stosowana dotychczas w szpitalach i zakładach produkujących żywność. Testowany przez nas produkt TitanSolid likwiduje bakterie, wirusy oraz ich przetrwalniki, budując osłonę, która pozostaje aktywna przez minimum rok i wspomaga tradycyjne metody dezynfekcji pojazdów. Aktywna powłoka działa na zasadzie zjawiska fotokatalizy, tworząc powierzchnię wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterie, grzyby oraz wirusy są dezintegrowane.Ta innowacyjna technologia dotychczas wykorzystywana w szpitalach i zakładach produkujących żywność budzi zainteresowanie coraz większej liczby przewoźników kolejowych w Europie i na świecie.

Pierwsze wyniki badań tej innowacyjnej technologii czyszczenia składów przyniosły zadowalające rezultaty. Podczas testów analizowane były różne elementy pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są najczęściej dotykane przez dużą liczbę osób. W przypadku uchwytów rurowych osiągnięto blisko 99 procentową redukcję zanieczyszczeń. Równie dobry wynik został odnotowany w przypadku zadajnika jazdy w kabinie maszynisty (99,4%) – powłoka powinna chronić nie tylko podróżnych, ale także naszych pracowników.

Z uwagi na pozytywne wyniki pierwszych testów, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie prowadzonych badań – w związku z tym powłoką dwutlenku tytanu zabezpieczone zostaną też powierzchnie wybranych biletomatów.

 

 

Automatyczne otwieranie drzwi

Aby zminimalizować liczbę elementów, które są dotykane przez dużą liczbę osób,  od 13 marca wprowadziliśmy automatyczne otwieranie drzwi. Oznacza to, że podczas wymiany podróżnych na stacjach nie będzie już konieczności naciskania przycisku otwierającego drzwi. Zostaną one otwarte zdalnie przez maszynistę. W związku z powyższym prosimy jednocześnie o zachowanie ostrożności przez osoby podróżujące pociągami – np. nieopieranie się o drzwi i zachowanie bezpiecznej odległości podczas ich otwierania.

 

Bezpieczna odległość w pociągu

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecane jest zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego – tak aby nie narażać się na bliski kontakt z innymi podróżnymi. W związku z tym na bieżąco monitorujemy frekwencję w naszych pociągach i dostosujemy pojemność taboru do poszczególnych kursów, tak aby zapewnić powyższą możliwość naszym podróżnym. Prosimy o tym, aby pamiętać o powyższej zasadzie i zachowywać odpowiednią odległość.

 

Wydzielone strefy bezpieczeństwa na przodzie pociągu

Wszystkie nasze pociągi mają na przodzie pojazdu wydzieloną część bezpieczeństwa dla pracowników – są one oznaczone specjalnymi taśmami. Prosimy o niezajmowanie miejsc w powyższych strefach. W miarę możliwości w ramach dbałości o bezpieczeństwo zalecamy też zajmowanie miejsc siedzących w pociągach z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych podróżnych.

 

 

Akcja informacyjna

W naszych pociągach oraz na stronie internetowej można znaleźć przydatne informacje na temat Koronawirusa, jego objawach, sposobach na unikanie zakażenia oraz pomocnych telefonach kontaktowych. Istotne informacje przedstawiamy też na poniższych grafikach.

 

 

Dodatkowe działania w zakresie bezpieczeństwa

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podejmowane są również dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości detergentów zarówno na użytek wewnętrzny spółki, jak i z myślą o podróżnych – w tym np. odpowiednich ilości mydła w toaletach pociągów. Specjalne procedury zostały też wprowadzone w obrębie samej firmy. Mamy w naszej spółce utworzony specjalny sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje doniesienia o sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19. Stale sprawdzamy też sytuacje w naszych pociągach, analizując np. zapełnienie poszczególnych składów. W różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych będziemy reagować na bieżąco, wprowadzamy również dodatkowe środki bezpieczeństwa wśród naszych pracowników. Jesteśmy przy tym w stałej współpracy z odpowiednimi instytucjami sanitarnymi i wykonujemy ich wszelkie zalecenia.

 

CO ROBIĆ, GDY ŹLE SIĘ POCZUJEMY W POCIĄGU?

Zwracamy uwagę, by zawsze zgłaszać do pracowników naszych drużyn pokładowych wszystkie sytuacje, w której następuje pogorszenie samopoczucia i może być potrzebna pomoc. Można to zrobić osobiście, ale również poprzez specjalne przyciski bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpośrednie połączenie się z kabiną maszynisty.
Nasze drużyny pokładowe są poinstruowane, by zwracać szczególną uwagę na samopoczucie podróżnych i w razie konieczności wzywać odpowiednie służby ratunkowe. Przyjazd np. Pogotowia ratunkowego jest wówczas realizowany bezpośrednio do osoby w pociągu.  Nasi pracownicy są również przygotowani na to, żeby zadbać o bezpieczeństwo potencjalnie chorej osoby i innych podróżnych, np. poprzez odizolowanie w miarę możliwości takiego pasażera. Prosimy wówczas o pełną współpracę z obsługą pociągu i stosowanie się do jej zalecań, wszystkie kroki są bowiem podejmowane dla bezpieczeństwa podróżnych.

 

Przydatne linki:

Bezpieczeństwo na dworcach – działania PKP PLK w związku z koronawirusem: https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2589-koronawirus

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Strona Urzędu Transportu Kolejowego: https://www.utk.gov.pl/

Strona Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie