×

Komunikacja SMS/MMS/Audiowizualna z Koordynatorem ds. dostępności

 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności za pośrednictwem:

  • SMS;
  • MMS;
  • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy Kolei Śląskich.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Marek Widuch
Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnością
tel.: +48 727 030 208
e-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl