Już 27 sierpnia 2022 r. z okazji zakończenia wakacji zapraszamy na kolejne zwiedzanie bazy Kolei Śląskich w Katowicach!

Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. W ramach wydarzenia przewidziano m.in. wizytę w kabinie maszynisty, zwiedzanie hali napraw, obejrzenie podwozia pojazdów szynowych, prezentację możliwości jednego z najnowocześniejszych symulatorów pojazdu kolejowego, a także spotkanie z pracownikami kolejowymi, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące codziennej działalności Kolei Śląskich.

Udział w wydarzeniu możliwy jest po rejestracji poprzez formularz internetowy, który dostępny będzie od środy 24 sierpnia 2022 r., od godziny 16:00, pod adresem okazjonalne.kolejeslaskie.com

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc jest ograniczona. Zwiedzanie odbywać się będzie w dwóch turach. Planowo pierwsza z nich wyruszy z dworca w Katowicach z peronu czwartego  o godzinie 9:00, a druga o 12:00.

Podczas wydarzenia obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa ujęte w regulaminie, a do najważniejszych z nich należą:

  1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich powyżej 15. roku życia jest posiadanie ważnego oświadczenia ze zgodą na uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych.
  2. Osoby niepełnoletnie poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu, będąc pod opieką osoby dorosłej (prawnego opiekuna).
  1. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich poniżej 15. roku życia podczas wydarzenia pełną odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe, pod których opieką te osoby niepełnoletnie się znajdują.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów grupy lub/i pracowników spółki biorących udział w wydarzeniu.
  1. Na terenie hali napraw wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego noszenia kamizelek odblaskowych oraz kasków, które zapewnią Koleje Śląskie. Wydane środki bezpieczeństwa osobistego należy zwrócić po zakończeniu zwiedzania.
  2. Wskazane jest noszenie obuwia na płaskiej podeszwie.

Koleje Śląskie zachęcają wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia swojej siedziby przy ulicy Raciborskiej 58 w Katowicach, w dniu 27 sierpnia 2022 r. i poznania realiów codziennej pracy śląskiego przewoźnika!