×

Koleje Śląskie znalazły się wśród 352 przedsiębiorstw z województwa śląskiego, którym Instytut Europejskiego Biznesu przyznał tytuł Wielkich Modernizatorów 2020.

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w kwietniu 2021 roku wyniki finansowe 85 187 polskich przedsiębiorstw. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych finansowych za lata
2018-2019, które zostały udostępnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. W oparciu o wykonaną analizę, Instytut stworzył ranking firm, którego celem było przedstawienie wartości amortyzacji
oraz wartości rynkowej przedsiębiorstw.

Tytuł Wielki Modernizator został nadany firmom, które według stworzonego rankingu najwięcej inwestują w środki trwałe w Polsce. Koleje Śląskie zajęły w nim 52 miejsce spośród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw w województwie śląskim. Instytut Europejskiego Biznesu prowadzi konkurs Wielki Modernizator od 2012 roku.