×

Koleje Śląskie Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na błąd oprogramowania systemu sprzedaży biletomatów  podróżni, którzy w okresie od 16 marca 2020 r. do 7 października 2020 r.  zrealizowali przejazd pociągami KŚ:
– na trasie Bielsko-Biała Główna – Żywiec  lub od/do stacji leżących na tej trasie;
– na trasie Bielsko-Biała Główna – Wisła Głębce;
mogą w drodze pisemnej reklamacji uzyskać zwrot całej należności za zrealizowany przejazd na podstawie biletów jednorazowych, których cena przewyższała cenę niedostępnego w tym okresie biletu liniowego L53 lub zakupili bilet na trasę niezgodną z rzeczywistą drogą przejazdu zastępczej komunikacji autobusowej w wyższej cenie.
Spółka zaakceptuje dostarczone przez podróżnych potwierdzenia obciążenia rachunków bankowych należnością za ww. bilety zakupione w biletomatach. Dokument ten będzie stanowił podstawę do rozpatrzenia pisemnej reklamacji podróżnych.

Reklamację można złożyć wypełniając formularz:
formularz online
lub pisemnie:

  1. w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie Spółki przy Raciborskiej 58, 40-074 Katowice,
  2. w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów KŚ lub
  3. przesłana przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego
    w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 1481) na adres:

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Raciborska 58
40-074 Katowice