×

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Śląskich (KŚ) i POLREGIO (PR)

Wzajemne honorowanie biletów po wcześniejszym zarządzeniu występuje
w przypadkach:

  • nieplanowego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
  • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
  • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

Podróżny na podstawie posiadanego ważnego biletu na przejazd ma prawo:

  • odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika do stacji docelowej wskazanej na bilecie lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez tego przewoźnika nie dojeżdża
    do stacji docelowej;
  • powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez tego przewoźnika nie dojeżdża do stacji wyjazdu.