W trakcie naszych podróży często omijamy miejsca oczywiste, choć niezwykłe i mające bezprecedensowy wpływ na historię regionu. Takim miejscem jest dawna Królewska Huta, czyli dzisiejszy Chorzów oraz wspomniana w tytule część miasta, jaką do 1930 roku nazywano Wielkimi Hajdukami lub od 1908 roku Bismarckhütte  – w wyniku połączenia wsi Małe Hajduki oraz Wielkie Hajduki! Dotrzecie tam łatwo linią S1 (Gliwice – Katowice – Częstochowa) oraz linią S8 (Lubliniec – Bytom – Katowice)!

Podróż po Chorzowie warto podzielić na kilka fragmentów, dzięki którym nie pominiecie historii poszczególnych dzielnic miasta. Dziś skupimy się na jego centrum, wokół dawnej Królewskiej Huty oraz obszarze położonym na południe od dzisiejszego Dworca Kolejowego Chorzów Batory, gdzie również dotrzecie Kolejami Śląskimi!

Zajrzyjcie do otwartego niedawno Muzeum Hutnictwa, gdzie zobaczyć możecie wystawę stałą „Królestwo Żelaza”. Odnosi się ona do nazwy „Królewska Huta”, czyli dawnego określenia zakładu, jak i miejscowości, które tak określono na cześć króla Fryderyka Wielkiego. Nazwa odnosiła się również potencjału huty oraz rozwijającego się wokół niego miasta. Jest też świadectwem roli, jaką to miejsce pełniło w czasie rewolucji przemysłowej.

Dzięki wystawie dowiecie się, jak wyglądało przygotowanie do podjęcia profesji hutnika oraz jakie motywacje stały za podjęciem takiej właśnie decyzji zawodowej. Poznacie podstawowe czynności, jakie podejmowali hutnicy podczas pracy na zakładzie oraz będziecie spacerować wśród hutniczych maszyn, narzędzi, ale również obiektów reprezentujących codzienne życie hutników.

Spacerując wśród kamienic miasta warto udać się na chorzowski rynek, gdzie znajdziecie zabytkowe gmachy ratusza oraz poczty głównej. Są to przykłady architektury międzywojennego modernizmu oraz historyzmu czasów największego rozwoju miasta pod koniec XIX wieku. Gmach poczty wzniesiono w 1892 roku w stylu neogotyckim dla Kaiserlich Deutsches Postamt. Podobnie jak gmach poczty, budynek ratusza powstał w drugiej połowie XIX wieku, początkowo w stylu neorenesansowym i manierystycznym. Gmach przebudowano w latach 1927–1929 w stylu modernistycznym. Witraże, jakie znajdują się we wnętrzach budynku, stanowią bezprecedensowy przykład stylistyki art déco!

Ostatnim, tym razem najstarszym oraz najmniej industrialnym, obiektem jest drewniany kościół św. Wawrzyńca w Chorzowie. Znajdziecie go na wschód od chorzowskiego rynku. Kościół ten zbudowano w 1599 roku w Knurowie. Zamknięto go na skutek podjęcia decyzji o budowie większej świątyni w 1927 roku. Niszczejący od 10 lat kościół, z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zabytków dra Tadeusza Dobrowolskiego, zdemontowano i przeniesiono do Chorzowa. Dziś możemy podziwiać modrzewiową świątynię o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej wraz z przepięknymi polichromiami zdobiącymi ciemne wnętrze i barokowym wyposażeniem. Kościół ten znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.