×

Bezpieczeństwo w pociągach Kolei Śląskich na najwyższym światowym poziomie

Wyzwania i przeciwności przed jakimi stanął transport publiczny, w tym kolej były nieznane dotąd żadnemu z przewoźników. Koleje Śląskie nie były jednak bierne i już od pierwszego dnia zaczęły wdrażać programy zwiększające bezpieczeństwo sanitarne w swoich pociągach.

Maseczki dla załóg pokładowych, częstsze czyszczenia składów czy nowatorskie techniki zwalczania wirusa stały się już codziennością. Dla bezpieczeństwa podróżnych, Koleje Śląskie wprowadziły innowacyjne rozwiązania takie jak: nakładanie powłoki z dwutlenku tytanu, naświetlanie lampami UV czy fumigację, czyli zwalczanie wirusów i bakterii za pomocą substancji chemicznych w postaci pary. Dzięki takim działaniom bezpieczeństwo sanitarne w pociągach śląskiego przewoźnika jest na najwyższym światowym poziomie. Ponadto, liczba miejsc udostępnianych w  pojazdach została ograniczona zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniach rządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Koleje Śląskie uruchomiły jednak składy podwójne, co pozwoliło utrzymać dotychczasową liczbę miejsc pasażerskich.

Przewoźnik niezmiennie stawia także na najwyższy poziom bezpieczeństwa samych przewozów. Koleje Śląskie jako pierwszy i jedyny do tej pory podmiot w Polsce uzyskały jednolity certyfikat bezpieczeństwa. To pierwszy w historii taki certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest to najważniejszy dokument wystawiany przewoźnikom kolejowym. Potwierdza
on spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań i standardów w zakresie bezpieczeństwa. Dokument ten jest wydawany przewoźnikom kolejowym w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w części A i B.

Innowacyjne metody dezynfekcji czy jednolity certyfikat bezpieczeństwa to tylko część działań podjętych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów Kolei Śląskich. Pomimo epidemii, przewoźnik nie przestał jeździć ani przez jeden dzień, stale dając mieszkańcom województwa pewność szybkiego, bezpiecznego i ekologicznego transportu publicznego.