W związku z możliwością ogłoszenia 12 listopada dniem wolnym od pracy informujemy, że niezależnie od ostatecznej decyzji nasze pociągi będą w tym dniu kursować zgodnie z rozkładem na dni robocze.

 

Taka decyzja jest podyktowana przede wszystkim zbyt krótkim czasem na ewentualne wprowadzenie zmian do rozkładu jazdy. Jest on układany z dużym wyprzedzeniem i nie ma możliwości wdrożenia tak dużych modyfikacji w ciągu kilku dni. W miarę możliwości będziemy się jednak starać, by kursy o potencjale turystycznym były w tym dniu obsługiwane pojemnym taborem.przypominamy przy tym, że przed planową podróżą warto zapoznać się z informacją o aktualnie prowadzonych pracach modernizacyjnych PKP PLK, które powodują, że na niektórych odcinkach zamiast pociągów kursują autobusy zastępcze. Jeśli 12 listopada zostanie finalnie uznany za dzień wolny wydłużone będą również okresy obowiązywania naszych ofert weekendowych – czyli Silesia Weekend i Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny.