×
Kup jízdenku ve vlaku

Kup jízdenku ve vlaku

Ve vlaku je možné zakoupit jízdenku na přepravu cestujících, převoz věci, psa nebo jízdního kola.

Za účelem zakoupení jízdenky ve vlaku, cestující je povinen ohlásit tuto skutečnost palubnímu personálu před vstupem nebo bezprostředně po vstupu do vlaku prvními dveřmi (počítáno od přední části vlaku).

Palubní personál kromě toho, že výbirá požadovanou částku za jízdenku, účtuje rovněž poplatek za vystavení jízdenky ve vlaku, uvedený v Ceníku (C-KS) (PDF, jenom polsky).

Tento poplatek se nevybírá od osob:

  1. kterých přeprava začína ve stanici bez pokladní přepážky nebo kde je pokladna zavřená,
  2. které si nezakoupilý jízdenku kvůli nedostatku drobných nebo selhání elektronické pokladny a mají „Potvrzení o chybějíci platné jízdence” vydané pokladnou,
  3. mají jednorázovou jízdenku jíneho dopravce s razítkem nebo poznámkou „Dále ve vlaku KS” nebo „Změna dopravce” vydanou ve vlaku, pokud naplánovaný čas na přestup do jíneho vlaku nepřesahuje 30 minut,
  4. které nahlási palubnímu personálu nebo osobě oprávněne ke kontrole ve vlaku, cestu vlakem mimo cílovou stanicí nejpozději před cílovou stanicí, uvedenou na jízdence,
  5. požadují výdaní jízdenky se 100% slevou,
  6. s platnou jízdenkou, které hlási změnu podmínek přepravy v rozsahu: nároku cestujícího na slevu, změny cílove stanice,
  7. se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí – pod podminkou předložení palubnímu personálu během nákupu jízdenky, dokladu o zdravotní postižení. Tato povinnost neplatí pro osoby s viditelným tělesným postižením (trvalým nebo dočasným),
  8. starší 70 let – na základě předložení dokladu potvrzujícího dosažený věk,
  9. nevidomé, cestujíci bez průvodce nebo s vodícím psem,
  10. pohybující se na invalidním vozíku, které cestují s doprovodem nebo bez něj,
  11. cestujícich na kole.

Osoby uvedené v odstavcích 7-10 a také cestujíci s jízdním kolem, nemají povinnost ohlásit se u palubnímu personálu před vstupem nebo bezprostředně po vstupu do vlaku za účelem nákupu jízdenky, odbavení těchto osob se děje během kontroly jízdenek.